İYİRMİ

числ. двадцать:
1. название числа 20
2. количество в два десятка единиц. İyirmi il двадцать лет, iyirmi il ərzində в течение двадцати лет, iyirmi yaşı tamam olmuşdur kimin исполнилось двадцать лет кому, iyirmi ilə за двадцать лет, iyirmi kilometr двадцать километров, iyirmi litr двадцать литров, iyirmiyə qədər (iyirmiyədək) до двадцати, iyirmidən çox больше (свыше) двадцати, iyirmiyə yaxın около двадцати, ona iyirmi dəqiqə qalıb без двадцати минут десять, ona iyirmi dəqiqə işləyib двадцать минут десятого; iyirmi bir adam двадцать один человек, iyirmi iki kitab двадцать две книги, iyirmi beş tələbə двадцать пять студентов, ayın iyirmisi двадцатое число месяца
◊ iyirmi dəfə двадцать раз (много раз, неоднократно); iyirmi bir двадцать одно, очко (род азартной карточной игры)
İYİR
İYİRMİ…

Digər lüğətlərdə