İYSİZ

прил. ни галачир (квачир), атир галачир (мес. цуьк).
İYRƏNMƏK
İYSİZLİK

Digər lüğətlərdə