İYVARİ

sif. İyə oxşar, iy kimi. İyvari ağac. İyvari mil.
İYÚN
İZ

Digər lüğətlərdə