İZAFƏ

bax izafi.
Mən şairin evinə xəbər vermədən getmişdim, çünki ona izafə xərc vermək istəməmişdim. M.S.Ordubadi.
[Məhərrəm bəy:] Bəli, bir çox bu kimi izafə xərclər aramızda adət olmuşdur. S.S.Axundov.

İZ-TOZ
İZAFƏT

Digər lüğətlərdə