İZAFİ

sif. [ ər. ] Artıq, əlavə. İzafi xərc. İzafi söz.
[Mirzə Salman:] Amma hər birisinə yarım milyondan artıq izafi xərc eləmişik. S.Rəhimov.
◊ İzafi dəyər iqt. – muzdlu fəhlənin əməyi ilə onun öz iş qüvvəsinin dəyərindən artıq yaradılan və kapitalist tərəfindən havayı mənimsənilən dəyər.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İZAFİ artıq — əlavə

Etimologiya

  • İZAFİ Ərəb dilində “əlavə etmək” mənasında işlədilir, farslarda əfzudən məsdəri var. İzafi kəlməsi ərəblərlə bağlıdır
İZAFƏT
İZAH

Digər lüğətlərdə