İZAHAT

\[ər. “izah” söz. cəmi\] сущ. изагьат; баян авун, вири патарихъай ачухрун (са месэла, гаф ва мс.); // са кардин, вакъиадин ва мс. себебар ачухарна кхьенвай малумат; izahat vermək изагьат гун, мецелай ва я кхьена баян авун, ачухрун, малумат гун.
İZAH
İZAHATÇI

Digər lüğətlərdə