İZAHEDİCİ

sif. Aydınlaşdıran, izah edən, şərh edən, izahat mahiyyətində olan. İzahedici məlumat.
– Ancaq verdiyim izahedici suallara Ağarəhim çox qəşəng cavablar verdi. S.Rəhman.

İZAHÇILIQ
İZAHEDİLMƏZ

Digər lüğətlərdə