İZİN

İZİN [Hacı:] Mən sənin ağandan iznini alaram (Ə.Haqverdiyev); İCAZƏ Fəttah: İcazəni mən alaram (B.Bayramov); MÜSAİDƏ Qapıçı telefonla müdirdən müsaidə istəyib səyyarları içəri buraxdı (Çəmənzəminli); RÜSXƏT (kl.əd., köhn.) İbrahim xanın qoşunu pusquda idi, tüfəng atmağa rüsxət verilməmişdi (Çəmənzəminli); VİZA (xarici ölkəyə getmək, orada yaşamaq üçün pasporta qeyd edilən rəsmi icazə) Miss Hannanın pasportuna Culfa jandarm polkovniki Ştraub viza etmişdi (M.S.Ordubadi).

İZHAR
İZİN ALMAQ

Digər lüğətlərdə