İZİNSİZ

нареч. ижаза (рухсат) авачиз, ижазасуз.
İZİNLİ
İZLƏMƏK

Digər lüğətlərdə