İZOLYASİYA

\[fr.\] тех. 1. изоляция, изоляция ийидай материал; изоляция ийидай механизм, прибор ва мс.; // изоляция ийидай, изоляциядин (мес. материалар); 2. кил. izolə.
İZOLƏEDİCİ
İZOLYASİYALI

Digər lüğətlərdə