İZOLYÁTOR

[ fr. ]
1. elektr. Elektrik keçirməyən material, maddə. İzolyator zavodu.
2. elektr. Elektrik məftillərini bənd və izolə etmək üçün rolik, fincan. Yüksək voltlu izolyator. Asma izolyator.
3. tib. Yoluxucu xəstəliyi olan xəstələri və dəliləri saxlamaq üçün xüsusi otaq, bina (xəstəxanada və s.-də).
İZOLYASİYALI
İZOMERLƏR

Digər lüğətlərdə