İZOTOPLAR

[ yun. ] xüs. Eyni kimyəvi element atomlarının radioaktivliyə və atom çəkisinə görə bir-birindən fərqlənən formaları. Radioaktiv izotoplar. Uran izotopları.
– Alimlər radioaktiv izotopların köməyi ilə pambıqdan müxtəlif parçalar almaq üçün səmərəli üsullar hazırlamışlar. (Qəzetlərdən).

İZOMERLƏR
İZSİZ

Digər lüğətlərdə