İZSİZ-TOZSUZ

z. bax izsiz-soraqsız

İZSİZ-SORAQSIZ
İZTANIYAN

Digər lüğətlərdə