İZSİZ


1. sif. İzi olmayan; heç bir iz, nişanə, əlamət, əsər qalmamış. İzsiz yol.
– Keçib izsiz yerlərdən; Apara billəm xəbər. M.Seyidzadə.

2. zərf Heç bir iz buraxmadan, özündən sonra heç bir iz qoymadan. İzsiz yox olmaq. Heç bir şey izsiz keçib gedə bilməz.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İZSİZ ləpirsiz — şırımsız
  • İZSİZ nişansız — əlamətsiz
İZOTOPLAR
İZSİZ-SORAQSIZ

Digər lüğətlərdə