İZZƏTİ-ŞƏRƏF

сущ. честь, почёт, уважение. Ailənin izzəti-şərəfini qorumaq беречь честь семьи
İZZƏTİ-NƏFS
İZZƏTLİ

Digər lüğətlərdə