JANR

[ fr. ]
1. İncəsənətin hər hansı bir sahəsində süjet və üslub cəhətdən səciyyəvi olan əsərlər növü. Roman janrı. Epik janr.
// Məişət mövzusunda çəkilən şəkil.
Sərgidə nümayiş etdirilən əsərlər janr və mövzu etibarilə rəngarəngdir. (Qəzetlərdən).

3. Üslub, tərə.
Janr, musiqi sənətində ümumi əlamətlər əsasında toplanmış əsərlərin formasına deyilir. Ə.Bədəlbəyli.

Этимология

  • JANR Fransız sözüdür, “cins” deməkdir. Dram cinsdir, komediya, faciə və s. onun növləridir. (Bəşir Əhmədov
JANDARMÉRİYA
JANRİ́ST

Значение слова в других словарях