JARQÓN

[ fr. ] dilç. Ümumxalq dilindən ayrılan və öz spesifik söz və ifadələri ilə ondan fərqlənən müəyyən ictimai və ya peşəkar qrupunun danışdığı dil.
// Yalnız müəyyən ictimai qrup içərisində başa düşülən şərti dil.
JANRİ́ST
JE

Digər lüğətlərdə