JASMİN

Yasəmən sözünün dəyişmiş formasıdır. Şərq dillərindən fransız dilinə keçib və Avropaya yayılıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

JANR
JEODA

Значение слова в других словарях