JELONKÁ

is. köhn. [rus] Keçmişdə: quyulardan neft çıxarmaq üçün işlədilən vedrəyə oxşayan uzunsov qab.
Nefti quyudan jelonka deyilən iri dəmir qablarla çıxarırlar. A.Şaiq.
[Fəhlələr:] Ağa, jelonka düşdü quyunun içinə. A.Səhhət.

JELE
JELONKAÇI

Digər lüğətlərdə