JİLETKÁ

bax jilet.
Rzaqulu xan bütün əlbisəsini töküb, şiddəti-hərarətdən fəqət bir jiletka ilə oturub, İran kəndlilərinin üryanlığını təsvir edirdi. M.S.Ordubadi.

JİLÉT
JİLETLİ

Digər lüğətlərdə