JİRONDİST

[ fr. Dironde-dən] tar. Jironda partiyasının üzvü, jironda tərəfdarı.
JİRONDÁ
JİROVKÁ

Значение слова в других словарях