JONQLYÓR

[ fr. ] Əlləri ilə bir neçə şeyi məharətlə atıb-tutan sirk artisti.
JOKÉY
JONQLYORLUQ

Digər lüğətlərdə