JULİKLİK

is. Xəspuşluq, cibgirlik, fırıldaqçılıq.
JÚLİK
JURNÁL

Digər lüğətlərdə