JURNAL

JURNAL [Yavər və Mədinə] söhbət edir, radioya qulaq asır, balaca Leyla ilə oynayır, qəzet və jurnal oxuyurdular (M.İbrahimov); MƏCMUƏ Cəlil qəzet, məcmuə alıb bufetə girdi və yeməyə məşğul oldu (S.S.Axundov); RİSALƏ (köhn.) Tema – bir yazının, bir məqalənin ünvanıdır; məsələn, bir risalənin mövzusu yatalaq xəstəliyidir. Yatalaq xəstəliyi bu risalənin temasıdır (C.Məmmədquluzadə); DƏRGİ Siz ey bu dünyanın söz dərgiləri; Dünyanın qəzetçi xəbərçiləri! (M.Araz).

JULİK
JURNALÇI

Digər lüğətlərdə