JURNALİSTİ́K

bax jurnalistlik.
JURNALİ́ST
JURNALİ́STİKA

Digər lüğətlərdə