KÖÇ

KÖÇ I is. Düşərgə, arandan dağa, dağdan arana getmə. Qoyunun üçü gəldi; Dolandı köçü gəldi (Bayatı).

KÖÇ II f. Bir yerdən başqa yerə getmək; vəfat etmək. Günəş doğmamış sən; Ömürlük köçdün həyatdan (B.Azəroğlu).

KOMA
KÖK

Digər lüğətlərdə