KÖBƏ

is.
1. Paltarın yaxasına, qoluna, ətəyinə və s.-yə başqa parçadan tikilən ensiz haşiyə və s.
Birisi soruşurdu: – Çəhrayı paltara yaşıl köbə qoysan necə olar? Ə.Vəliyev.

2. dan. Ümumiyyətlə, bir şeyin ətrafına çəkilən haşiyə; fırça ilə qabların kənarlarına çəkilən nazik zolaq və ya mil.
3. bot. Yarpaqların saplağının budaqdan ayrılan yerində, budağa bitişik olan balaca, incə pərdə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KÖBƏ köbə bax haşiyə
KOVROLİT
KÖBƏCİ

Digər lüğətlərdə