KÖBƏLƏMƏ

Köbələmək”dən f.is.
KÖBƏCİ
KÖBƏLƏMƏK

Digər lüğətlərdə