KÖBƏLƏTMƏ

Köbələtmək”dən f.is.
KÖBƏLƏNMƏK
KÖBƏLƏTMƏK

Digər lüğətlərdə