KÖKLƏMƏ

1
сущ. от глаг. kökləmək , настройка:
1. налаживание строя музыкального инструмента
2. приспособление радиоаппаратуры для приема каких-л. волн. Kökləmə diapazonu диапазон настройки, kökləmə sarqacı катушка настройки, kökləmə şkalası шкала настройки
2
сущ. намётка, наметывание (проведение линии шва крупными стежками)
KÖKKƏSƏN
KÖKLƏMƏK

Digər lüğətlərdə