KÜLAFİRƏNGİ

əsli fransızcadan

1. İri daş balkon (sarayda, qəsrdə və s.də).

2. Talvar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Günlərin bir günündə Aşıq Cunun gəzə-gəzə gəlib Ruma çıxdı. Şəhərin küçələrini gəzirdi, birdən külafirəngidə bir gözəl gördü. (“Məhbub xanımın Çənlibelə gəlməyi”)

KÜLAFİRƏNGİ
KÜLAH FARS

Digər lüğətlərdə