KÜT

KÜT I is. Təndirin divarından odun üstünə düşmüş çörək. Xəmrəmiz arvadlardan olmasa, çörəyimiz küt gedər (Ə.Vəliyev).

KÜT II is. Kəsəri olmayan alət. Bu ki lap kütdür, – deyib yenidən mətbəxə keçdi (S.Qədirzadə).

KÜT III sif. Bacarıqsız, qabiliyyətsiz. Küt beyninə doldurmuşdun faşistlərin dərsini! (S.Rüstəm).

KÜRÜ
KÜTLƏ

Digər lüğətlərdə