KƏDƏRLƏNDİRMƏ

Kədərləndirmək”dən f.is.
KƏDƏRLƏNDİRİLMƏK
KƏDƏRLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə