K

K, k

n (pl K’s, k’s) ingilis əlifbasının 11-ci hərfi

JUXTAPOSITION
KALEIDOSCOPE

Digər lüğətlərdə