KAĞIZI QARA YAZILMAQ

gənc yaşında ölmək, həyatdan nakam köçmək.

KAĞIZ ÜZƏRİNDƏ QALMAQ
KAİNATINA ÇIXMAQ (ÇATMAQ)