KABABXANA

\[ər. kəbab və fars. ...xanə\] сущ. кабабхана (кабабар чраз маса гудай чка).
KABABÇİLOV
KABABLIQ

Digər lüğətlərdə