KABİNKA

[ rus. ] Kiçik kabinə (1-ci mənada).
[Fərman] indi ekskavatorun kabinkasında oturaraq, iri maşını hərlədiyi halda, qızla olan ilk görüşünün təfsilatını xəyalında canlandırırdı. Ə.Sadıq.
Cuma kabinkada şofer qızı da gördü. Ə.Əbülhəsən.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KABİNKA kabinka bax kabinə 1
KABİNƏ
KABOTÁJ

Digər lüğətlərdə