KABUS

KABUS Bir gün bir saat olmur ki, onun ürəyini anlaşılmaz, sanki gözlənilmədən haradansa çıxıb gələrək başının üstünü alacaq bir kabus vahiməsi ilə qorxutmasın! (M.İbrahimov); KÖLGƏ (məc.) Bu qorxunc kölgə nədir? Bunu bilmək mahaldır, – intiqam pərisimi, yoxsa boş bir xəyaldır?! (M.Rzaquluzadə); QARABASMA İndi Həmid o zaman qarabasmaya nahaqdan gülməli bir uydurma kimi baxmasını etiraf etməyə məcbur idi (H.Abbaszadə); TEYF Oddan, sudan, dənizdən, ilandan qorxan da var; Həyuladən, teyfdən, xortdandan qorxan da var.. (X.Rza).

KABİNKA
KAFE

Digər lüğətlərdə