KADET

[ fr. ] Çar Rusiyasında: qapalı orta hərbi məktəb müdavimi.
Hələ baqidir yerində; Köhnə qaydalar, adətlər; Hələ küncbucaq gəzir; Yunkerlər, kadetlər. R.Rza.

□ Kadet korpusu – 1918-ci il inqilabından qabaqkı Rusiyada: zadəgan oğlanlarını zabitlik xidmətinə hazırlamaq üçün qapalı orta hərbi məktəb.
KADÉT₂
KÁDMİUM

Digər lüğətlərdə