KADÉT₂

[ rus. ] 1905-ci ildə çar Rusiyasında yaradılmış, imperialist burjuaziyanın başlıca partiyası olan konstitusion-demokratik partiyanın üzvü, ya tərəfdarı.
KABUS
KADET

Digər lüğətlərdə