KAFELLİ

sif. Üzünə kafel (kaşı) çəkilmiş. Kafelli divar. Kafelli mətbəx.
KAFELÇİ
KAFEŞANTAN

Digər lüğətlərdə