KAFİRLİK

is.
1. Allahı inkar etmə; müşriklik, dinsizlik, küfr.
2. məc. dan. Zalımlıq, insafsızlıq mənasında.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KAFİRLİK KAFİRLİK [Molla İbrahim Xəlil:] ..Mirzə Fətəli öz kafirliyini iqrar etdi (Ə.Haqverdiyev); KÜFR Küfr ilə baxdığın o rus torpağı; Dühalar veribdir bəşər
  • KAFİRLİK mürtədlik — gavurluq
KAFİRCƏSİNƏ
KAFTAN

Digər lüğətlərdə