KAFTARKUS


1. bax kaftar 2-ci mənada.
[Fərzəli:] Görmürsən bu kaftarkusu, necə bu Alagöz qızın üstünə xoruzlanır? S.Rəhimov.

2. is. Keçmişdə el arasında məzhəkəli oyun növü.
KAFTAR
KAFTARLAŞMA

Digər lüğətlərdə