KAFURİ

sif. [ ər. ] Kafura aid olan, tərkibində kafur olan.
KAFUR
KAĞIZ

Digər lüğətlərdə