KAHIL

sif. dan. Başısoyuq, tənbəl, ağırtərpənən, işə can yandırmayan.
KAHI
KAHILLAŞMA

Значение слова в других словарях