KAİNAT

\[ər. وآء خٔ \]- ənənəvi anlayışda maddi aləm, maddi obyektlərin, materiyanın keyfiyyətcə müxtəlif formalarının bütün məcmusu.
KABALA
KAMAL

Значение слова в других словарях