KAİNAT

is. [ ər. ]
1. Bütün dünya sistemi (Yer, göy, ulduzlar və b. varlıqların məcmusu). Günəş kainatda mövcud olan saysızhesabsız ulduzlardan biridir.
[Qadın:] Yer, göy – bütün kainat bir xoş səda olaraq məni oxşayır, eyni zamanda da için-için inlədirdi… Çəmənzəminli.
Mənə elə gəldi ki, bizlərdən əvvəl nə yer, nə göy, nə həyat olmuş; Nə bu ucsuz-bucaqsız, gözəl kainat olmuş. M.Müşfiq.

2. Dünya, aləm, bütün yer üzü, bütün varlıq. [Almaz:] Deyirlər ki, səmimi eşqin ürəyi geniş olar.
Orada kainat belə yerləşər. C.Cabbarlı.
Göyləri sarsıdan bu qorxunc gurultudan bütün kainat titrədi. H.Nəzərli.

Синонимы

  • KAİNAT 1. KAİNAT, YER-GÖY 2. kainat bax dünya
  • KAİNAT aləm — dünya — cahan

Этимология

  • KAİNAT Ərəbcə kain varlıq deməkdir, -at isə cəm şəkilçisidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
KAHİNLİK
KAKADU

Значение слова в других словарях