KAİNAT

Ərəbcə kain varlıq deməkdir, -at isə cəm şəkilçisidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KAĞAN
KAKAO

Значение слова в других словарях