KAL ARMUD

yarımçıq, qeyri-yetkin, bişməmiş, çiy adam.

KAİNATINA ÇIXMAQ (ÇATMAQ)
KAM ALMAQ