KALA₁

is. Üzəri liflə örtülmüş, pambıq çiyidi.
KAL
KALA₂

Digər lüğətlərdə